Föreskrifter | Quality Office

Föreskrifter för Quality Offices anläggningar

Nedan följer våra föreskrifter för kontorshotellen, som hyresavtalet hänvisar till, innehållande de förhållningsregler som tillämpas på kontoret för att det ska fungera bra för alla och för att trivseln ska bibehållas.

Konferensrum ingår med samma summa som er månadshyra – varje månad och bokas i receptionen eller vår hemsida. Detta innebär att du har tillgång till samtliga konferensrum på våra andra enheter oavsett var du hyr ditt kontor. Se gällande prislista för konferensrum. Konferenstiden kan inte överlåtas mellan olika hyresgäster och den accumuleras heller inte från månad till månad. Konferensrummen får inte användas som kontorsrum. När ni har använt konferensrummet är det viktigt att ni plockar undan disk, papper och skräp efter er, ställer i ordning stolar och bord och torkar av tavlan.

Förbrukningsmaterial fylls på av närmaste servicevärd och ifall något är slut får ni vänligen informera oss om detta.

Rummet måste vara färdigt att användas för nästa hyresgäst.
Catering / Fika med mera kan beställas separat enligt gällande prislista.

I våra pentryn hjälps vi åt att hålla ordning. Alla måste plocka undan disk, mat och skräp efter sig själv och sina besökare så att pentryt är städat och trevligt för alla. Receptionspersonalen gör en översyn av pentryna två gånger om dagen (vardagar). Samtliga matlådor, egna koppar mm får ej ställas i pentryn eller i

diskmaskinerna. Dessa skall diskas själv av hyresgästen. I annat fall kasseras dessa. Kvarlämnad mat i kylskåp skall märkas med namn och hyresgästen själv ansvarar att slänga gammal mat. Mat som ej är uppmärkt eller har utgånget datum kommer att kasseras.

Kontorsmöbler ingår enligt ert avtal. Hyrda möbler hanteras varsamt så att märken och skador ej uppstår.

Hyresgästen får inte, inom eller i anslutning till kontorshotellet, handla på sätt som kan verka störande för övriga hyresgäster.

Vi tillåter hundar på kontoren under förutsättning att de är kopplade till och från det egna kontorsrummet. De får ej springa lösa eller vistas i gemensamma utrymmen såsom pentry eller konferensrum. Ägaren är också skyldig till att ansvara över att hunden ej stör eller smutsar ner inomhus. I sådant fall är det ägarens ansvar att rengöra efter hunden och informera till receptionen.

Utanför den hyrda kontorslokaler är det inte tillåtet att ställa några föremål eller sätta upp skyltar utan godkännande av närmaste servicevärd.

El ingår enligt ert avtal. El för A/C eller liknande apparatur ingår inte i den summan om inte annat avtalas.

Passerbrickor kvitteras ut för varje person som är registrerad på företaget som hyresgästen fyller i på vår portal. Passerbrickor blir härmed personligt. Finns personen inte med på företagets profil så kan vi inte lämna ut något och inte heller släppa in personen. Hyresgästen skall hålla hyresvärden informerad om personalförändringar genom att kontinuerligt uppdatera sin profil, utan dröjsmål. Detta även för att erhålla passebrickor. Person som är skriven på passerbrickan bär eget ansvar för att denna omedelbart lämnas in när man slutar på företaget samt anmäler förkommen passerbricka till receptionen. Passerbrickorna är endast giltiga en månad i stöten och vid kreditstopp förlängs inte brickan. De som inte är registrerade på företagsprofilen räknas som besökare. För bibehållen säkerhet på kontorshotellet ska samtliga besökare anmälas på portalen av mottagaren. Vid större sällskap bör detta meddelas till receptionen i god tid innan.

 

Anläggningen/fastigheten har larm ansluten till vaktbolag. I händelse av utlöst larm utför vaktbolaget utryckning. Vid utlöst larm orsakad av hyresgästen debiteras personen/företaget som orsakat larmet en utryckningskostnad om ca 3.000:- (exkl. moms). Inga dörrar till anläggning/fastighet får ställas upp pga risk för att larmet kan lösa ut. Inflyttning under kontorstid skall meddelas till personalen i god tid innan så personalen känner till händelsen och kan återkalla en ev utryckning vid utlöst larm. Vid inflyttning eller pga annan orsak som medför att larmet behöver stängas av skall detta meddelas i god tid i förväg så åtgärd kan vidtas så att inte larmet riskerar att lösa ut.

I händelse av utlöst larm där inflyttning eller annan orsak inte meddelas vilket medfört att personalen inte kunnat återkalla utryckningen kommer denna att debiteras personen/företaget. Det åligger således på hyresgästens ansvar att inga dörrar ställs upp alt. öppnas med dörrvredet där kortläsare finns. Draget passerkort avlarmar i 20 sek. Det skall alltid användas där kortläsare finns.

Tyvärr händer det att en anläggning utsätts för inbrott. Quality office arbetar för att förebygga detta med larm, information mm. Det är viktigt för alla inblandade parter i kontorshotellet att arbeta aktivt för att förebygga inbrott eller att inte obehöriga släpps in på anläggningen. Personer som inte har passerbricka får aldrig släppas in i fastigheten eller kontorshotellet. Den personen som i alla fall skulle släppa in någon till följd av inbrott, skada eller annan händelse ansvarar för händelsen fullt ut. Pga av stöldrisken vill vi påpeka att man inte bör lämna stöldbegärlig utrustning såsom laptop/ipads/mobiler m.m synlig eller öppet i gemensamma utrymmen.

Då rummet är obemannat ansvarar hyresgästen för att fönster hålls stängda för bibehållen säkerhet.

Rökning är inte tillåtet i Quality office lokaler eller någon annanstans i byggnaden. Ej heller i anslutning till entre eller andra utgångar pga respekt för känsliga och allergiska personer   

Post, paket och försändelser skickas och tas emot i receptionen. Vi tar endast emot mindre paket försändelser och om ni önskar utökad paketservice kontaktar ni närmaste servicevärd för prisförslag. Servicevärdarna hjälper även till med utgående försändelser kostnadsfritt i mindre skala, porto och övriga ev. transporter kan tillkomma. Vill ni göra ett större utskick finns möjlighet till administrativ hjälp i receptionen enl. gällande prislista. Vänligen kontakta servicevärd för bokning i förväg. Quality office ansvarar ej för mottagna paket och försändelser. Dessa ska hämtas i direkt anslutning till avisering eller enl. överenskommelse. Försändelser på pall tas EJ emot av receptionen utan måste kvitteras av hyresgästen själv. Pallyftare är inte tillåtna någonstans i Quality office lokaler utan måste lämnas utanför.

Hyresvärden tillhandahåller en internetuppkoppling på 10 mbt/s som ingår i hyran. Kostnad för utökad uppkoppling beställs enligt gällande prislista.

För beställning av utökade internettjänster vänligen kontakta närmaste servicevärd.

WIFI: Quality Office, password: qohy2016.

Gäst WIFI: Quality Office guest, password: facebook-inlogg

För att installera skrivaren registrerar ni ett konto på: printer.qosthlm.com och följer guiden som står på hemsidan.

Det ingår alltid tillgång till nätverksskrivare. Beroende på maskin erhålls olika tjänster som att kopiera och skriva ut i svartvitt och färg upp till A3, häfta, vika eller slå hål. Detta hjälper dig att producera snygga utskrifter och presentationer. En mycket smidig scanning-/mailfunktion ingår även så att du enkelt kan få dokumenten i digitala form till din dator. För korrekt användning vänligen ta del av manualen om skrivarna. Kostnad per utskrift enl. gällande prislista. Quality office reserverar sig för att vissa datorer/program ej kan erhålla skrivartjänst.

Städning av gemensamhetsutrymmen såsom korridorer, toaletter, pentryn och konferensrum sker 5 ggr per vecka, översyn görs varje vardag. Städning av rum kan beställas i receptionen enl. avtal eller var tid gällande regler och pris.

Städning av kontoren sker utefter varje anläggnings dagar och tider. Det åligger hyresgästen att under hyresperioden ombesörja och bekosta att skydda golv, genom golvskydd under kontorsstol och liknande, och övriga ytor mot slitage samt att kontinuerligt städa förhyrd yta.

Hushåll- och kontorsopor skall lämnas i anvisat kärl i soprum eller enl. anvisning och får inte slängas i pentryna eller andra papperskorgar i de gemensamma utrymmena. Kartonger och andra grovsopor ska omedelbart tas omhand och bortforslas av mottagaren. I händelse av att Quality office nödgas bortforsla dylikt debiteras den hyresgäst som lämnat dessa 3.000:- exkl moms.     

Det är inte tillåtet att låna anläggningens gemensamma möbler och/eller andra föremål eller omplacera någon av kontorets gemensamma möbler.

Tillgång till vissa vaktmästartjänster finns. För pris och bokning kontakta närmaste servicevärd..

Det finns både tillgång till både utomhus- och inomhus parkering. Se separat info.

Synpunkter, adressändringar och fakturafrågor gällande fakturering hänvisas till närmaste servicevärd. Ekonomi Frågor mailas till faktura@qualityoffice.se Se även kontaktinfo på qualityoffice.se

Hyresgästen med anställda och berörda samarbetspartners är medvetna om att det inte är tillåtet att vidare meddela uppgifter eller information som rör hyresavtalet eller övriga avtal mellan parterna. Om detta sker utgår vite enl. avtal.

Övrig och mer specifik information finns att hämta i receptionen.