Integritetspolicy | Quality Office

Integritetspolicy

Vi värnar om skyddet av dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter.

QO STHLM bryr sig om din personliga integritet. För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster behöver vi behandla era personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifterna till tredje part. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Genom att beställa eller använda QOSTHLMs produkter eller tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att QOSTHLM använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster och produkter. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på dataskydd@qosthlm.com.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra produkter eller tjänster eller när du kontaktar oss på vår hemsida, per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.

Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Betalningsinformation – Fakturaadress, leveransinformation, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om:

 • Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, faktura och leveransadress, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Information om produkter/tjänster – Detaljer kring de produkter/tjänster du har köpt.
 • Finansiell information – Kreditvärdighet.
 • Historisk information – Tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med QOSTHLM – Hur du använder våra produkter och tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som bekräftelse när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – T.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – Din geografiska placering.

Information som du ger oss, såväl som t.ex. finansiell- och historisk information är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi skall kunna förbättra vår information till er men även våra produkter och tjänster.

Tillhandahålla, utgöra och förbättrar våra produkter/tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra QO STHLMs produkter och tjänster till våra kunder. QOSTHLM behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

Företagsuppgifter vi sparar

 • Företag/organisation
 • Organisationsnummer
 • Adressuppgifter (leverans & faktura)
 • Faktureringsinformation

Kontaktuppgifter vi sparar

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer

Tjänste- och produktinformation vi sparar

 • Produktinformation
 • Tjänsteinformation

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtagande gentemot dig.

Företagsuppgifter vi sparar

 • Företag/organisation

Kontaktuppgifter vi sparar

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer

Ärendeinformation vi sparar

 • Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

Kontaktuppgifter vi sparar

 • Namn
 • E-post
 • Branschtillhörighet
 • Födelsedag (månad och dag)

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke.

Foto/video-uppgifter vi sparar

 • Fotografier
 • Mingelbilder
 • Videofilmer

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller berättigat intresse eller samtycke.

Företagsuppgifter vi sparar

 • Företag/organisation

Kontaktuppgifter vi sparar

 • Namn
 • E-post

Ärendeinformation vi sparar

 • Svar och omdömen
 • Svar på frågor i löptext

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.

Vi kommer aldrig sälja vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information skal hanteras säkert.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom QO STHLMs koncern –

QO STHLM kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Bolag inom QO STHLMs koncern –

QO STHLM är ett samlingsnamn för våra kontorshotell, QO STHLM inkluderar bland annat QO STHLM AB, QO Kontorshotell i Nacka AB, QO Kontorshotell i Hammarby AB, QO Kontorshotell i Västberga AB, och QO Söder AB.
PEFAB-gruppen, är en förkortning av Peter Eriksson Fastighets AB och är ett samlingsnamn för flera olika företag som ligger i samma företagsstruktur, bland annat Peter Eriksson Fastigheter i Åre AB, Fastighets AB Vretenborgsvägen, Fastighets AB E13, Hammarby Sjöstad fastighets AB, Jaypi Fastigheter AB, Hummelhamn AB och Fastighets AB silvervagnen.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet

Myndigheter

QO STHLM kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Fastighetsdatasystem

För att kunna hantera och administrera avtal, felanmälningar och övriga ärenden gällande dina tjänster

Bokföringssystem

För att kunna fakturera för tjänster

Leverantörer

För att kunna städa, åtgärda fel, leverera den vara/tjänst du begärt av oss, till exempel fika, leverans av paket, blomsterbud med mera.

Tjänstebolag

För att kunna leverera IT-lösningar, skyltprogram, renhållning, lås och säkerhet

Avyttring

QO STHLM kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att QO STHLM säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan QO STHLM komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om QO STHLM eller en väsentlig del av QO STHLMs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om QO STHLMs kunder komma att delas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Till exempel av ett bolag inom QO STHLMs koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för QO STHLM, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy, vi kommer i de fall det sker en uppdatering meddela ändringen på www.qualityoffice.se.

Kontakta oss

Om du har frågor kring dataskyddspolicyn så kontakta oss gärna på dataskydd@qosthlm.com. Personuppgiftsansvarig är QO STHLM AB med organisationsnummer: 556578-0193, Adress: Vikdalsgränd.10A, 131 52 Nacka Strand.